Registration / Activation

ésprit software

If You have a problem with serial number try to use your number without 2-zeros at the beggining of the number.
example: instead of: 001201600000 use 1201600000

Submitting the following registration form is necessary in order to obtain an activation key.

ésprit software registration
 1. * Required
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2x3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@2x3.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach, otrzymaniu klucza aktywacyjnego do oprogramowania esprit)

  Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
 

cforms contact form by delicious:days