Klauzula informacyjna dla klienta i kontrahenta

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin
 • 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@2×3.pl
 • 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 • • w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -dane niezbędne do realizacji umowy
  • w celach archiwalnych (w sytuacji zawarcia umowy)- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
  • w celu rozpatrzenia reklamacji- Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- wypełnienie obowiązku prawnego
  • w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu- Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • 4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  • Zewnętrzna usługa ochrony mienia
  • Firmy transportowe i kurierskie, Poczta Polska
  • Firmy ubezpieczające
  • Bank w zakresie przelewów
  • Serwis oprogramowania
  • Usługi z zakresu świadczenia pomocy prawnej
 • 5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach działalności gospodarczej)
 • 6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • 7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 • 9) Państwa dane nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu