(polski) Archiwum przetargów

Klauzula informacyjna dla oferentów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@2X3.pl Sylwia Kucharczyk

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • Zewnętrzna usługa prawnicza

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres-zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia


Zamówienia publiczne

Bieżące (aktualne):

2021

brak


Archiwalne (nieaktualne):

2019

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie fundamentów żelbetonowych wiaty magazynowej zgodnie z załączonym projektem. (projekt pdf poniżej)

projekt-RZUT-FUNDAMENTÓW08-11-2018.pdf

Miejsce realizowanej inwestycji:

Krzęcin 73-231, ul. Słoneczna 3, działka nr 211/1 – 215/1.

Prosimy o podanie:

– terminu realizacji zamówienia,
– warunków płatności,
– okresu gwarancji

Termin składania ofert, do dnia 15.03.2019.
Termin ogłoszenia wyboru oferty do dnia 31.03.2019.

Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zakończenia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Data publikacji: 2019-03-04

2016

 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na drukarkę
  Data publikacji: 2016-10-25

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-12-01
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na zestaw automatycznych podajników, montowanych przy piecach (stoły nożycowe/półautomatyka w stołach).
  Data publikacji: 2016-08-12

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-10-26
 • Protokół wyboru wykonawcy
  Data publikacji: 2016-08-12

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-10-05
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na wózek widłowy typu wielokierunkowego
  Data publikacji: 2016-07-05

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-07-25
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na chwytak próżniowy z żurawiem
  Data publikacji: 2016-07-05

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-07-25
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na formatyzerkę (piła dwugłowicowa) do aluminium
  Data publikacji: 2016-06-23

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-07-05
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na stojaki do forstnera
  Data publikacji: 2016-04-14

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-28
 • Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania dokumentacji projektowej oraz na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-sanitarną wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Krzęcinie
  Data publikacji: 2016-03-31

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-26
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na wózek elektryczny z masztem udźwig 1 T
  Data publikacji: 2016-03-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-14

    

   • Sprostowanie
    Data publikacji: 2016-04-20
  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-20
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na wózki do transportu szkła
  Data publikacji: 2016-03-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-14
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na mobilną owijarkę samojezdną
  Data publikacji: 2016-03-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-14
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na regały magazynowe
  Data publikacji: 2016-03-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-14
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na maszynę do produkcji opakowań
  Data publikacji: 2016-03-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-14
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na sprężarkę śrubową z wbudowanym zbiornikiem sprężonego powietrza
  Data publikacji: 2016-03-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-14
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na prasę hydrauliczną z oprzyrządowaniem
  Data publikacji: 2016-03-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-14
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na linii do klejenia
  Data publikacji: 2016-03-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2016-04-14

2011

 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na linię do wytwarzania paneli
  Data publikacji: 2011-12-29
 • Protokół wyboru wykonawcy
  Data publikacji: 2012-04-02
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na linię do cięcia poprzecznego
  Data publikacji: 2011-12-01

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2012-01-04
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na prasę hydropneumatyczną
  Data publikacji: 2011-08-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2011-09-30
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na centrum frezujące
  Data publikacji: 2011-08-29

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2011-09-30
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na budowę hali produkcyjnej oraz budynku socjalno-biurowego
  Data publikacji: 2011-05-16

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2011-07-01
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na robot pakujący
  Data publikacji: 2011-04-01

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2011-07-01
 • Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na zgrzewarkę liniową
  Data publikacji: 2011-04-01

   

  • Protokół wyboru wykonawcy
   Data publikacji: 2011-07-01