RODO

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), wyznacza się inspektora Ochrony Danych Osobowych dla 2×3 S.A. Panią Martynę Leśniewską. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail iodo@2×3.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.