Management

Anna KuzyninAnna Kuzynin
Prezes Zarządu
Jacek KuzyninJacek Kuzynin
Dyrektor Zarządzający
Sławomir PoznańskiSławomir Poznański
Dyrektor Generalny