Katalog produktów (PDF)

Katalog w 3 językach: polskim, rosyjskim i angielskim. Obejmuje produkty ze wszystkich działów: StarBoard, Office, Education Boards, ecoBoards, AV Solutions oraz Marketing Display (teraz wcielony do Office).