Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

2×3 Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich zatytułowany „Rozwój oferty asortymentowej przedsiębiorstwa 2×3 poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii”

DOTACJE NA INNOWACJE

Poddziałanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: 3.2.2, Kredyt na innowacje technologiczne
Tytuł projektu: Rozwój oferty asortymentowej przedsiębiorstwa 2×3 poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii
Beneficjent: 2×3 Spółka Akcyjna
ul. Słoneczna 3
73-231 Krzęcin
Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 4 551 320,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2 051 917,50 PLN
Cele projektu:

 

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie 2×3 S.A. wyników, wykonanych przez Spółkę, szeroko
zakrojonych prac badawczo-rozwojowych.
Opis projektu:

 

Efektem projektu ma być opracowanie innowacyjnej technologii produkcji magnetycznej tablicy suchościeralnej oraz nowego produktu w postaci magnetycznej tablicy suchościeralnej o unikalnych właściwościach.
Realizacja projektu umożliwi implementację innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, pozwoli na zaoferowanie przez 2×3 produktu o unikalnym wzornictwie i właściwościach. Przyczyni się to bezpośrednio do zwiększenia konkurencyjności firmy, podniesienia jej wydajności produkcji, obniżenia kosztów produkcji oraz pozwoli na zaspokojenie zidentyfikowanych oczekiwań klientów
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Lilla Karpeta
tel. 502 488 210; l.karpeta@2×3.pl
Jacek Kuzynin
j.kuzynin@2×3.pl

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej oraz stron poświęconym PO IG:


Archiwum - poprzednie projekty


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

POIG

DOTACJE NA INNOWACJE

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.04.03.00-00-314/11-00
Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii bezklejowego montażu tablic biurowych
Beneficjent: 2×3 Spółka Akcyjna
ul. Słoneczna 3
73-231 Krzęcin
Identyfikacja rodzaju interwencji:

Program Operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Innowacyjna Gospodarka

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

4.3 Kredyt technologiczny

Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 4 544 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 421 200,00 PLN
Opis projektu:

 

W ramach projektu planowana jest inwestycja polegająca na wdrożeniu własnej, nowej technologii bezklejowego montażu tablic biurowych poprzez budowę hali produkcyjnej
z zapleczem socjalno-biurowym oraz nabycie niezbędnych środków trwałych oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych produktów w postaci tablic
z wymiennym panelem.Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie będącym własnością przedsiębiorstwa 2×3, stanowiącym grunt
o powierzchni 1,2 ha., zlokalizowanym
w województwie zachodniopomorskim, w gminie Krzęcin, miejscowości Krzęcin, przy ul. Słonecznej 3.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01 lipca 2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 30 września 2013 r.
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Lilla Karpeta
tel. 502 488 210; l.karpeta@2×3.plJacek Kuzynin
j.kuzynin@2×3.pl

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej oraz stron poświęconym PO IG:

Powrót do bieżących projektów