Projekty dofinansowane przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

POIG

DOTACJE NA INNOWACJE

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.04.03.00-00-314/11-00
Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii bezklejowego montażu tablic biurowych
Beneficjent: 2×3 Spółka Akcyjna
ul. Słoneczna 3
73-231 Krzęcin
Identyfikacja rodzaju interwencji:

Program Operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Innowacyjna Gospodarka

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

4.3 Kredyt technologiczny

Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 4 544 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 421 200,00 PLN
Opis projektu:

 

W ramach projektu planowana jest inwestycja polegająca na wdrożeniu własnej, nowej technologii bezklejowego montażu tablic biurowych poprzez budowę hali produkcyjnej
z zapleczem socjalno-biurowym oraz nabycie niezbędnych środków trwałych oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych produktów w postaci tablic
z wymiennym panelem.Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie będącym własnością przedsiębiorstwa 2×3, stanowiącym grunt
o powierzchni 1,2 ha., zlokalizowanym
w województwie zachodniopomorskim, w gminie Krzęcin, miejscowości Krzęcin, przy ul. Słonecznej 3.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01 lipca 2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 30 września 2013 r.
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Lilla Karpeta
tel. 502 488 210; l.karpeta@2×3.plJacek Kuzynin
j.kuzynin@2×3.pl

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej oraz stron poświęconym PO IG:

Możliwość komentowania jest wyłączona.